เกี่ยวกับเรา

 เกี่ยวกับเรา

 

ส. เจริญทรัพย์การไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นในปี 2519 โดยนายสายัณห์ สุภาวิตา โดยเริ่มจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ความสว่างต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมป้ายโฆษณา

ปี 2522 ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา และเป็นคณะกรรมการ บริหารของสมาคมผู้ผลิตป้าย

ปี 2531 ได้จดทะเบียนเป็น หจก. ส. เจริญทรัพย์การไฟฟ้า และได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายหลอดนีออนไลท์ และอุปกรณ์ต่างๆของ EGL

ปี 2537  สมาคมได้เปลี่ยนชื่อจากสมาคมเป็น “สมาคมผู้ผลิตป้าย และ โฆษณา” และเป็นคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

ปี 2541  ได้รับการแต่งตั้งจาก EGL ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และจำหน่ายในประเทศ พม่า ลาว เขมร

ปี 2543 ได้จัดตั้งบริษัท อยู่เจริญ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นอะคริลิก DIAGLAS และ Moden Glass

ปี 2547 ได้จัดตั้ง บริษัท เจริญทรัพย์ ไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ และวัสดุ neon light และวัสดุสำหรับอุสาหกรรมป้ายโฆษณา และรับผลิตติดตั้งป้ายโฆษณา

 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของ DAEHAN TRANS CO., LTD. ในการจำหน่ายหม้อแปลงไฟและ LED ในประเทศไทย

 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายปัจจัยการผลิตของสมาคมผู้ผลิตป้าย และโฆษณา

 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการงาน SIGN ASIA’04 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานี

  - ได้เข้าร่วมออกบูทแสดงสิ้นค้า ในงาน SIGN ASIA’04 เพื่อเผยแร่ความรู้ด้านนีออนไลท์ และการติดตั้งที่ถูกต้องและส่งเสริมกิจกรรมพิเศษแสดงการดัดหลอดนีออนไลท์

 

      บริษัท เจริญทรัพย์ ไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด (Charoensap Sign Trading Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อนำเข้า แอลอีดี นีออนไลท์ และวัสดุสำหรับอุสาหกรรมป้ายโฆษณาและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเป็นแทนของสินค้าอาทิเช่น

  1. FART ในการจำหน่ายหม้อแปลงไฟ FART จากอิตาลี
  2. DAEHAN TRANS CO., LTD. ในการจำหน่ายหม้อแปลงไฟ และ แอลอีดี
  3. BLF Italy
  4. EGL Inc. ในการจำหน่ายหลอดนีออนไลท์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับนีออนไลท์

      ปี 2547 บริษัทเจริญทรัพย์ ไซน์ เทรดดิ้ง จำกัดได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายปัจจัยการผลิตของสมาคมผู้ผลิตป้าย และโฆษณาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการงาน SIGN ASIA ’04 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนอกจากนี้ ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงาน SIGN ASIA ’04 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนีออนไลท์ และการติดตั้งอย่างถูกต้องและส่งเสริมกิจกรรมพิเศษแสดงการดัดหลอดนีออนไลท์      ปี 2549 ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงาน SIGN ASIA ’06 และได้จัดสัมนา โดยเชิญวิทยากรจากประเทศอิตาลี เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านนีออนไลท์ให้กับบริษัทผู้ผลิตป้ายของไทยและเปิดตัวสินค้า LED จากเกาหลี

 

 

Product Reference

 1.Neon Tube >>> EGL (USA), Brillite (USA), Tecnolux (Italy), EP (China)

 2. Transformer >>> FART (Italy), SIET (Italy), Daehan (Korea), Standard (Hong Kong), Super (Hong Kong) etc.

 3. Neon Light Accessories >>> EGL (USA), Tecnolux (Italy), Neon Pro (USA), CI (Italy), D&A (Hong Kong), EP (China) etc.

 4. High Voltage Silicone Wire >>> BLF (Italy), Westrim (USA), CST (China), Xing (China)

 5. Floodlight >>> DISANO (Italy), SCS (mix), FAEL (Italy)

 6. Aluminium Sheet >>> Alanod (Germany)

 7. Saw Blade >>> Crafta (Germany)

 ETC.